Voorwoord

Weinig andere sectoren zijn de afgelopen jaren met zoveel veranderingen geconfronteerd als de gezondheidszorg. Veranderingen die de curatieve sector actief heeft opgepakt. Ook op weg naar 2020 zal het tempo van vernieuwing hoog blijven.

De nieuwe mogelijkheden op ict-gebied, de veranderende positie van de patiënt, de ontwikkeling van ziekenhuizen tot kennis- en interventiecentra, het zijn allemaal ontwikkelingen die grote impact zullen hebben op onze sector. Het vraagt keuzes en continue aanpassingen. Onze leden hebben laten zien over een grote vernieuwings- en veerkracht te beschikken. Dat heeft ons een leidende positie in Europa opgeleverd. Daarmee hebben we een goede uitgangspositie om op de top van de golf te blijven en in te spelen op alle veranderingen en kansen die daarmee gepaard gaan.

Met dit strategiedocument Zorg voor 2020 zetten wij als Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een stevige ambitie neer. We willen excellente patiëntenzorg blijven bieden en onze sterke positie in Europa behouden. Dit document is een bron van informatie voor onze leden om te gebruiken voor de keuzes die zij in hun eigen instellingen gaan maken. Voor onze relaties geeft Zorg voor 2020 inzicht in de dynamische ontwikkelingen en vooral in de geweldige mogelijkheden in onze sector.

Ik hoop dat dit document in elke regio kan bijdragen aan constructieve gesprekken over portfoliokeuzes en samenwerking. Want in 2020 zal ieder ziekenhuis, revalidatie- of categorale instelling deel zijn van een samenhangend geheel van zorgaanbieders.

Yvonne van Rooy
Voorzitter