Colofon

Verantwoording en downloads

Verantwoording

In het jaarplan 2015 heeft de Algemene Vergadering het bestuur en het bureau van de NVZ de opdracht gegeven om tot een nieuwe strategie/visie te komen voor de jaren 2016–2020. Deze visie moest met betrokkenheid van de hele vereniging én stakeholders tot stand komen, zodat er aan het eind van 2015 een breed gedragen visie vastgesteld kon worden door de leden. Dit project is uitgevoerd met leden, bestuur en bureau. Daarbij is gebruik gemaakt van de ondersteuning door BeBright.

Bij de start van het project, begin 2015, is begonnen met ‘naar buiten’ te kijken: welke ontwikkelingen zien we in de maatschappij. Die zijn vervolgens in kaart gebracht en gegroepeerd in trends die van belang zijn voor onze sector en naar verwachting consequenties hebben voor de inrichting van de zorg en voor de keuzes die de NVZ en haar leden moeten maken.

De beleidsadviseurs van de NVZ hebben, samen met BeBright, de gesignaleerde trends geanalyseerd en onderbouwd. Daardoor zijn ‘onderbuikgevoelens’ geladen met feiten en cijfers en is een indrukwekkende verzameling relevante informatie ontstaan, die gebundeld is in een aparte bijlage bij dit strategiedocument. Lidinstellingen kunnen deze gegevens gebruiken voor eigen strategietrajecten, portfoliokeuzes en ander beleid.

Om input op te halen, ideeën te toetsen, prioriteiten te bepalen en ambities te formuleren, zijn tal van bijeenkomsten en besprekingen georganiseerd:

  • Interviews met individuele bestuursleden van de NVZ;
  • Bureaubrede sessies, afdelingsoverleggen en wekelijkse projectteamvergaderingen;
  • Strategiediners over Medisch Specialisten Bedrijven, big data en uitkomst indicatoren;
  • Interactieve bijeenkomst met jongeren (studenten, medewerkers van lidinstellingen, vertegenwoordigers patiëntenverenigingen en jonge medewerkers die werkzaam zijn bij onze stakeholders);
  • Een stakeholdersdiner;
  • Ledenraadplegingen;
  • NVZ-bestuursvergaderingen en NVZ-bestuursdagen.

Tijdens verschillende van deze bijeenkomsten zijn foto’s genomen die her en der in dit document terug te vinden zijn. Bij de strategiediners was een cartoonist aanwezig. Alle cartoons in dit document zijn door hem gemaakt.

De tekst van dit strategiedocument ‘Zorg voor 2020’ is vastgesteld in de Algemene Vergadering op 25 november 2015. Daarna is de tekst, voorzien van illustraties, toelichtende grafieken en ander beeldmateriaal, in opgemaakte vorm gedrukt. Het eerste exemplaar is op woensdag 17 februari 2016 door NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy uitgereikt aan de ministerie van VWS, Edith Schippers.

Colofon

Uitgave

Dit strategiedocument is tot stand gekomen onder regie en verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Oudlaan 4
Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Telefoon: 030 2739 883
E-mail: info@nvz-ziekenhuizen.nl

Ontwerp

Total Public, Den Haag

Digitale versie

MCW / creative agency

© 2016 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Logo NVZ

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.”

Charles Darwin
Delen: “It is not the strongest that survives. It is the one that is most adaptable to change.” (Darwin) Tweet Post